Warszawa – warsztaty taneczne w Studiu Taneczno-Aktorskim ped. A. Regulska